top of page
Search

Nov gradbeni zakon (predviden maj 2022)

Predlog gradbenega zakona prinaša več dobrodošlih rešitev za bodoče ali sedanje lastnike hiš. Največja novost za graditelje družinskih hiš bo opustitev izdelave dokazila o zanesljivosti, ki po trenutnem predlogu zakona za vse enostanovanjske hiše ne bo potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja. Pri že zgrajenih objektih, ki jih lastniki želijo legalizirati, pa naj izpostavim možnost, da se objekt lahko legalizira po delih. V povezavi s predlogom zakona o urejanju prostora ZUreP-3, ki je tudi v postopku sprejemanja, pa bo lastnikom nelegalnih ali neskladnih objektov olajšanje prinesla tudi nova ureditev lokacijske preveritve, ki predstavlja mini prostorsko planiranje z individualnimi odstopanji.


Novost je, da bodo morale biti obveznosti glede komunalnega prispevka poravnane šele pri prijavi začetka gradnje. Druga sprememba bo v korist predvsem samograditeljem: pri pridobivanju uporabnega dovoljenja, ki ostaja obvezno tudi za enostanovanjske hiše, ne bo več zahtevano dokazilo o zanesljivosti objekta, ki ga mora zdaj izdelovati izvajalec oziroma investitor, če gradi sam. Dokazilo bo nadomestila izjava nadzornika in vodje nadzora. Še vedno pa bosta potrebna projektna dokumentacija izvedenih del s spremembami, ki jo izdela projektant, in vpis novega stanja nepremičnine v kataster nepremičnin pri Gursu.

Obvezna mnenja na dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) bodo pri pridobivanju gradbenega dovoljenja bolj zavezujoča. Upravna enota ne bo več presojala skladnosti nameravane gradnje z določbami prostorskega izvedbenega akta, upoštevala bo mnenje občine, kar utegne biti včasih za investitorja ugodneje, saj občine plane za svoje občane včasih tolmačijo bolj ugodno kot državna upravna enota.


Glede projektiranja ni predvidenih bist­venih sprememb. Individualni graditelji morajo pri projektantu za pridobitev gradbenega dovoljenja naročiti izdelavo idejne zasnove za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), na podlagi katerih investitor sam ali v njegovem imenu druga oseba pridobi projektne pogoje, ki sicer niso obvezni. Hkrati naroči projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD), na katero je treba pridobiti vsa predpisana mnenja. Smiselno je projektantu hkrati naročiti še projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), ki je obvezna priloga k prijavi začetka gradnje.

Po končanju gradnje mora projektant za pridobitev uporabnega dovoljenja izdelati še projektno dokumentacijo izvedenih del (PID).


Povezava: https://deloindom.delo.si/gradnja-in-obnova/novogradnje/gradbeni-zakon-novi-zakon-ne-bo-upocasnil-tekocih-projektovRecent Posts

See All

Comments


bottom of page